Persondatapolitik - samarbejdspartnere

EU-regler stiller store krav til, hvordan vi som virksomhed behandler persondata, herunder kontaktoplysninger på personer hos vore samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os, at personer hos vore kunder og leverandører, såvel som personer hos vore samarbejdspartnere i øvrigt, er trygge ved hvordan vi opbevarer og anvender persondata.

Dette er således en orientering til disse personer omkring vores behandling af persondata.

hvem er vi

UN Mobilkraner er først og fremmest UN Mobilkraner A/S, Ternevej 2-4, 8641 Sorring, tlf. 8695 7599, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Er du en af vore samarbejdspartnere i Norge eller Sverige, forestås vore forretninger af henholdsvis vort norske søsterselskab, UN Mobilkraner AS eller vort svenske søsterselskab UN Mobilkraner AB.

Hele koncernen, inklusive aktiviteterne i Norge og Sverige, administreres dog af det danske UN Mobilkraner A/S og har du spørgsmål af nogen art til koncernens behandling af persondata, bedes disse spørgsmål rettet til UN Mobilkraner A/S (kontaktoplysningerne er anført ovenfor).

hvilke oplysninger behandler vi og hvor længe?

For at vi smidigt kan komme i kontakt med kunder/leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt, opbevarer vi sædvanlige oplysninger på de relevante kontaktpersoner hos disse, i form af navn, firmatelefonnummer og firmamailadresse.

Oplysningerne gemmes så længe de er aktuelle. Oplysninger, der ikke længere er aktuelle, bestræber vi os altid på at slette. Er til eksempelvis en sælger eller lignende kontaktperson hos en af vore leverandører, ikke længere ansat hos leverandøren / blevet erstattet med en anden, vil vi slette oplysningerne vi har liggende om den pågældende / ændre kontaktoplysningerne til den nye relevante person. Udtrykt anderledes, så gemmer vi oplysninger på personer hos samarbejdspartnere, der er et aktuelt samarbejde med så længe det er relevant for samarbejde at gemme oplysningerne.

hvem har adgang til oplysningerne

Vi arbejder efter det princip, at persondata vi opbevarer, kun er tilgængelige for de medarbejdere, der har brug for de pågældende persondata som led i deres arbejde hos os.

Vore lister med kontaktoplysninger er tiltænkt til internt brug og vore medarbejde må ikke, uden samtykke fra de personer oplysningerne vedrører, udlevere disse til tredje part, anvende oplysningerne til et ikke-driftsrelevant formål og/eller i øvrigt anvende oplysningerne udover, hvad fremgår af denne orientering.

Samme gør sig gældende for visitkort med persondataoplysninger. Disse overdrages ikke til tredje part uden samtykke fra personen visitkortet vedrører.

marketing

Vi anvender ikke kontaktoplysningerne vi ligger inde med til nogen form for markedsføring, medmindre vi har indhentet samtykke hertil (og/eller i øvrigt må gøre dette lovligt efter markedsføringsloven).

cookies på vores hjemmeside

Vi henviser til vores separate cookie information på hjemmesiden www.unmobilkraner.com.

retsgrundlag og legitime interesser

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata vedrørende personer hos samarbejdspartnere er persondataforordningens artikel 6, 1.b og 6, 1.f.

I forhold til persondataforordningens artikel 6, 1.f. er de legitime interesser vi forfølger med persondatabehandlingen, at opnå smidigt at kunne komme i kontakt med kunder/leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt, samt interessen i, at kunne udsende relevante servicemeddelelser og/eller egentlig markedsføring (selvfølgelig i tivet fald under iagttagelse af markedsføringslovens regler).

dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os jfr. persondataforordningens artikel 17, i det omfang vi ikke er berettiget til længere at ligge inde med dem.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse med vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21.

I det omfang vores behandling af dine oplysninger er baseret på et samtykke fra dig, er du berettiget til at trække samtykket tilbage med den konsekvens, at vi ikke længere må behandle oplysningerne (medmindre vi lovligt kan behandle oplysningerne på andet grundlag).

Ønsker du at kontakte os vedrørende ovenstående rettigheder, fremgår vores kontaktoplysninger ovenfor under overskriften "Hvem er vi ?".

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

ændringer i denne persondatapolitik / orientering

Den til enhver tid gældende politik/orientering er tilgængelig på vores hjemmeside www.unmobilkraner.com.

youtube ikon linkedin ikon facebook ikon mail ikon

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik