Crane Norway Groups storkjøp av GROVE

- jeg har tatt med nøkler til fire av de nye kranene slik at alt er klappet og klart til disse skal leveres noe senere i år.

GMK3060L bilde 2  

Med disse ordene åpnet salgs- og markedsansvarlige Rune Dybvik i UN Mobilkraner AS en solid pakke og dro frem fire meterlange Grove-nøkler med påtrykket maskintype.

Den muntre overrekkelsen fant sted på kontoret til konsernsjef Trond Helge Skretting i Crane Norways bygg i Sandnes, vis a vis bygget til Stangeland Maskin. Skretting tok nøkkeloverraskelsen på sparket med følgende forslag:

-Vi trenger jo noen bilder av nøklene, så jeg foreslår at vi går ut til steinkrana utenfor bygget og tar dem der. Som sagt så gjort. Med steinkrana som bakgrunn ble Dybviks overrekkelse af Grove-nøklene til Skretting og kollega, driftssjef Birger Lea i Nordic Crane Vest, foreviget.

kjempeordre på grove

Ni nye Grove mobilkraner inngår i kranleveransen til Crane Norway Groups avdelinger, og totalt vil kraninvesteringen ligge i området 100-120 mill. kroner. Selv om det dreier seg om store tall er konsernsjef Trond Helge Skretting (60) klar på hvor viktig og nødvendig det er å sørge for å ha en jevn fornyelse av kranparken i konsernet, og at investeringen skjer i takt med veksten i virksomheten.

-Kranene fra Grove er skreddersydd for kranparken vår. Vi har også sett hvordan UN Mobilkraner har utviklet sig positivt i det norske markedet, og styrket organisasjonen med norske selgere og utvidet serviceapparatet. I tillegg får UN, om nødvendig oppbakking på service fra morselskapet i Danmark, sier Skretting og legger ingen skjul på at dette gir kranoperatørene trygghet.

de nye kranene

De nye mibilkranene fra Grove fordeler sig slik:

  • Grove GMK 3060L, 3-akslet 60-tonner (1 maskin)
  • Grove GMK 5150L-1, 5-akslet 150-tonner (1 maskin)
  • Grove GMK 5250XL-1, 5-asklet 250-tonner (5 maskiner)
  • Grove GMK 6300L-1, 6-akslet 300-tonner (2 maskiner)

I tillegg er det snakk om ytterligere to maskiner.

Når det gjelder valget og vurderingen av de nye kranene, har jeg hatt nært samarbeid med Birger Lea. Han har et langt liv bak seg i kranbransjen, og kjenner virksomheten både her i hovedkvarteret Nordic Crane Vest og i landet for øvrig i detalj, sier Skretting.

Hvilke kriterier legges til grunn for en landsomfattende aktør som Crane Norway Group når det gjelder å komponere maskinparken?

-For en kranoperatør er det altid viktig at kranparken er satt sammen av maskiner i populære og riktige størrelser slik at kundene får løst de oppgavene som ønskes. Samtidig må kranene være tilrettelagt for å kjøre på norske veier, og de må oppfylle kravene til sikkerhet. Sikkerhet er og blir vår prioritet nummer én i kranbransjen, sier Skretting. Trygghet - trygghet - trygghet, det må alltid være nøkkelbegreper for en kranoperatør. Det er noe vi aldri må vikle unna for i kravene til leverandører av utstyret, og til egen opplæring av folk, sier han.

del av stangeland gruppen as

Crane Norway Group AS omsetter for 700 mill. kroner og er nest største selskap i Stangeland Gruppen AS som har en totalomsetning på 2,3 mrd. kroner. Det største kranselskapet i gruppen er Nordic Crane Vest. Øvrige sleskap er Nordic Crane Midt-Norge, Nordic Crane Nord, Nordic Crane Sør, Nordic Crane Engineering og Nordic Crane Oslo som er det siste selskapet som er etablert. Felles nevneren er at alle har egen ledelse, er eget AS og utvikler egen kranpark, men at vi om nødvendig også har den fordelen å kunne få tilført nødvendig kapasitet fra et annet selskap i gruppen. Målet er for øvrig at hvert av kranselskapene er rigget for å ta seg av sene lokale markeder. Nærhet til kundenes behov er viktig for i et langstrakt land som vårt ser vi at det er store forskjeller.

Hvordan vil dere beskrive endringene i kranbransjen?

Skretting kaster et blikk på Birger Lea, og begge er klar på at det er en klar trend at lastebilmonterte kraner har overtatt mange av de jobbene mindre mobilkraner hadde tidligere. Dette har resultert i at man i Sandnes nå har en kranpark på 180 enheter, og i tillegg kommer 60-70 lastbilmonterte kraner. Med semivogntog for transport av nødvendig utstyr i tillegg blir totalt antall enheter ca. 300.

Den største endringen finner vi likevel innen begrepet "Kran-Taxi", utstyr vi kjører ut til kundene med for å utføre fleksible og raske jobber. En "Kran-Taxi" var tidligere i 50-tonns-klassen. Hadde noen for to år siden sagt at vi ville få "Kran-Taxi" i 150-tonns-klassen ville vi ikke trodd det, men slik er det nå blitt, sier dueon Skretting/Lea.

 

youtube ikon linkedin ikon facebook ikon mail ikon