Persondataforordningen (GDPR)

Din personlige integritet og håndtering av dine personlige opplysninger er viktig for oss.

Den 25. mai 2018 trer forordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i EU og også i Norge som EØS medlemsland. GDPR erstatter personvernloven. Med GDPR øker beskyttelsen av din personlige integritet, men da vi allerede verner om dine personlige opplysninger vil dette ikke medføre noen større forskjell for deg. Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi håndterer dine personlige opplysninger med største omhu og i overensstemmelse med retningslinjene i GDPR slik at vi kan gi deg en positiv erfaring og en god opplevelse til de tjenester vi tilbyr. 

I vår personalpolitikk har vi ivaretatt og presisert hvordan vi skal håndtere dine personlige opplysninger. Du trenger ikke godkjenne villkårene på nytt, men les igjennom våre retningslinjer for behandling av dine personlige opplysninger.  

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller innvendinger til vår behandling av dine personlige opplysninger.

youtube ikon linkedin ikon facebook ikon mail ikon